TR multistudio ˇ Graphic design ˇ interface design ˇ web design ˇ Interactive design
Es pot aconseguir la atemporalitat si es busca l'essčncia de les coses i no l'aparenįa. L'aparenįa és transitōria –l'aparenįa és moda, l'aparenįa és tendčncia– perō l'essčncia és atemporal ģ.
Massimo Vignelli