TR multistudio ˇ Graphic design ˇ interface design ˇ web design ˇ Interactive design
"Mai no mirem només una cosa; estem sempre observant la relaciķ entre les coses i nosaltres mateixos"
John Berger